ارسال اين مطلب به دوستان

(( تعطیلی۱۰ روزه در سراسر کشور از فردا )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی