ارسال اين مطلب به دوستان

(( عالی پور:آمادگی برای تولید ۳میلیون بشکه نفت در مناطق نفتخیز جنوب )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی