ارسال اين مطلب به دوستان

(( ساخت اولین راکتور ایرانی پتروشیمی با حمایت پتروپارس )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی