ارسال اين مطلب به دوستان

(( اعطا نشان تعالی کیفیت به مدیرعامل پتروشیمی زاگرس  )) 
 ضرورت تشکیل کمیته رگولاتوری برای نظارت بر کیفیت قیر 
 دکتر مسعود اسفندیار/مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی