ارسال اين مطلب به دوستان

(( کشف ۶۰ هزار لیتر نفت سرقتی در خوزستان )) 
وقت عبور از بخاری‌های گازی
سیدحسین میرافضلی
کاربرد روانکارهای PFPE  در صنایع هوا فضا
علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد صنعت و بازار روانکار