ارسال اين مطلب به دوستان

(( کاهش دستمزد یک سوم کارگران نفت و گاز )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی