ارسال اين مطلب به دوستان

(( تولید نفت روسیه کمتر از سهمیه اوپک پلاس شد )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی