ارسال اين مطلب به دوستان

((  امضای توافقنامه تامین سه نوع کاتالیست پتروشیمی تندگویان توسط رنگین فلز نجیب ماه نشان  ))