ارسال اين مطلب به دوستان

(( اویک رتبه نخست شرکت‌های پیمانکاری از نظر شاخص فروش را کسب کرد  )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی