ارسال اين مطلب به دوستان

(( نفت برنت ۸۷ دلار و ۶۳ سنت شد )) 
وقت عبور از بخاری‌های گازی
سیدحسین میرافضلی
کاربرد روانکارهای PFPE  در صنایع هوا فضا
علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد صنعت و بازار روانکار