ارسال اين مطلب به دوستان

(( هدیه روز زن برای بانوان نفتی )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی