ارسال اين مطلب به دوستان

(( نگاهی به ۳خط لوله جدید نفتی در کشور )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی