ارسال اين مطلب به دوستان

(( تجمع کارکنان مدت موقت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی