ارسال اين مطلب به دوستان

(( ظرفیت پالایش نفت در کرونا کاهش نداشت )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی