ارسال اين مطلب به دوستان

(( مرحوم حسن بیگی سردار بزرگ و گمنام جبهه جهاد و سازندگی بود )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی