ارسال اين مطلب به دوستان

(( دیدار صمیمی مدیرعاملِ پتروشیمی اروند با پرسنل آتش نشانی و ایمنی )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی