ارسال اين مطلب به دوستان

(( واژگونی تانکر سوخت درجاده اهواز- اندیمشک )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی