آرشيو برچسب: تجمع کارکنان
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تجمع کارکنان مدت موقت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۱

 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی