آرشيو برچسب: وزارت بهداشت
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
روند کرونا در ایران، از ۱۰ آبان تا ۱۰ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۵۷

آخرین آمار کرونا در ایران ۱۰ آذر

۱۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۳

آخرین آمار کرونا در ایران ۹ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۷

آخرین آمار کرونا در ایران ۸ آذر

۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۶

آخرین آمار کرونا در ایران ۵ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۷

واکسن کرونای روسیه ۹۵ درصد کارآمد است

۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۸

آخرین آمار کرونا در ایران ۴ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۸

توزیع رایگان واکسن کرونا در عربستان

۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۷

واكسن كرونا کی به ایرانی‌ها می‌رسد؟

۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۱۸

آخرین آمار کرونا در ایران ۳ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۳

آخرین آمار کرونا در ایران ۲ آذر ماه <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۳

آخرین آمار کرونا در ایران ۱ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۷

آخرین آمار کرونا در ایران ۲۹ آبان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۹ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۲

نحوه فعالیت بانک‌های دولتی از اول آذر

۲۹ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۱۶

آخرین آمار کرونا در ایران ۲۷ آبان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۶

آخرین آمار کرونا در ایران۲۶ آبان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۶

برنامه ایران برای پیش خرید واکسن کرونا <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۵۴

استراتژی وزارت بهداشت برای خرید واکسن کرونا <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۲۷

آخرین آمار کرونا در ایران ۲۵ آبان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۵ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۴

آخرین آمار کرونا در ایران ۲۴ آبان

۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۸