کتابخانه
 
اسدی پور

۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۳۰

انتشار کتاب روش اجرایی مانورهای عملیاتی حراست صنعت نفت

۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶:۳۸

رونمایی از کتاب HSE در صنعت نفت

۱۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۴

نگاهی به کتاب " گذری بر خصوصی سازیِ صنایع پتروشیمی در ایران و خاورمیانه"

۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۲

رونمایی از کتابی برای توانمندسازی سرمایه‌های انسانی

۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۱۸

رونمایی از کتاب خاطرات اسارت رزمندگان نفت

۳۱ شهريور ۱۳۹۸ ۱۲:۲۷

رونمایی از کتاب«سیل، نفت و مسئولیت اجتماعی»

۹ شهريور ۱۳۹۸ ۱۲:۰۴

رونمایی از کتاب «نگرش تحلیلی در صنعت پتروشیمی»

۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۵۶

  کتاب «از اوپک تا ادپ» منتشر شد

۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۰