کتابخانه
 
کتاب اقلیم های نفتی

۲۵ شهريور ۱۳۹۹ ۰۷:۲۱

چاپ کتاب جدید در حوزه پتروشیمی

۱۴ شهريور ۱۳۹۹ ۰۹:۰۵

انتشار کتابی در حوزه صنعت حفاری

۲۳ تير ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

ترجمه کتاب قواعد عملیاتی برای کارکنان حفاری

۱۹ تير ۱۳۹۹ ۰۷:۵۳

کتاب اقتصاد پتروشیمی

۲۲ خرداد ۱۳۹۹ ۰۷:۲۱

کتاب اقتصاد پتروشیمی منتشر شد

۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۳۵

اسدی پور

۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۳۰

انتشار کتاب روش اجرایی مانورهای عملیاتی حراست صنعت نفت

۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶:۳۸

رونمایی از کتاب HSE در صنعت نفت

۱۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۴