> تاریخ نفت | نفت ما
تاریخ نفت
 
موزه بنزین خانه آبادان، نخستین موزه نفت  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۳ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۴۸

پالايشگاه شیراز

۲۲ دی ۱۳۹۹ ۰۷:۱۲

اولین جایگاه بنزین ایران کجاست؟

۲۰ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۵۹

 آغاز عمليات ساخت پالايشگاه مدرس

۱۶ دی ۱۳۹۹ ۰۷:۰۸

راه‌اندازي مجتمع شيميايي خارگ

۱۵ دی ۱۳۹۹ ۰۷:۲۴

پتروشيمي آبادان

۱۴ دی ۱۳۹۹ ۰۷:۱۴

همكاري كاركنان صنعت نفت براي سقوط رژيم پهلوي

۱۳ دی ۱۳۹۹ ۰۷:۱۰

 تأسيس شركت ملي صنايع پتروشيمي

۸ دی ۱۳۹۹ ۰۷:۱۱

قطع كامل صادرات نفت ايران

۵ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۰۷