پتروشیمی
 
بهزاد محمدی

۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۵۱

 ابراهیم ولدخانی

۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰۷:۴۲

امروز؛ عرضه اولیه پتروشیمی ارومیه

۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰۷:۳۶

بهزاد محمدی

۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۳۴

بیژن زنگنه

۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۳۲

آغاز دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی 

۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۳۷

آلودگی پتروشیمی ماهشهر  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۰۷:۵۹

نشان زاده مدیرعامل پتروشیمی اروند

۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ۱۹:۱۱