پتروشیمی
 
زمان افتتاح پتروشیمی مسجدسلیمان

۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۵۲

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی

۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

پتروشیمی کارون پیشرو در روش CIT

۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

۲ انتصاب جدید در منطقه ویژه اقتصادی پارس

۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۳۲

تداوم رکود صنایع پلیمر امریکا

۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۵۶

آغاز دادگاه رسیدگی به تخلفات پتروشیمی

۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۴۵