پتروشیمی
 
دادگاه

۲۴ تير ۱۳۹۸ ۱۲:۰۳

حسنوند و زنگنه

۲۳ تير ۱۳۹۸ ۱۱:۱۹

بورس

۲۲ تير ۱۳۹۸ ۱۴:۵۷

هیات وزیران

۲۲ تير ۱۳۹۸ ۱۳:۴۳

درمانگاه پتروشیمی اروند

۲۱ تير ۱۳۹۸ ۱۰:۱۷

مجمع پتروشیمی جم

۲۱ تير ۱۳۹۸ ۰۹:۰۳

مدیر عامل پتروشیمی شهید تندگویان

۱۹ تير ۱۳۹۸ ۰۹:۴۴

تقی صانعی

۱۹ تير ۱۳۹۸ ۰۹:۰۲

بازدید سفیر هند از شهرک پتروشیمی مکران

۱۸ تير ۱۳۹۸ ۱۵:۱۷