پتروشیمی
 
مجمع پتروشیمی فناوران

۱۵ تير ۱۳۹۹ ۱۸:۲۱

 عبدالرسول دشتی

۱۵ تير ۱۳۹۹ ۱۶:۰۴

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی

۱۵ تير ۱۳۹۹ ۱۴:۲۰

پتروشیمی کارون

۱۵ تير ۱۳۹۹ ۱۲:۵۸

افسانه اروجی

۱۵ تير ۱۳۹۹ ۱۰:۰۹

پتروشیمی فن آوران

۱۵ تير ۱۳۹۹ ۰۸:۳۹

پتروشیمی کارون

۱۵ تير ۱۳۹۹ ۰۸:۰۴

کمک پتروشیمی خوزستان به داخلی‌سازی خودرو

۱۵ تير ۱۳۹۹ ۰۷:۴۹

پیشرفت طرح پتروشیمی گچساران شتاب می‌گیرد

۱۵ تير ۱۳۹۹ ۰۷:۴۷