پتروشیمی
 
تحلیل صورت های مالی شش ماهه پتروشیمی جم

۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۳۴

جعفر ربیعی

۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۲۲

پروژه MTBE شرکت کیمیا پتروشیمی بندر امام

۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۵۵

پتروشیمی مروارید

۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۴۹

انتصاب در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۴۶

برگزاری مانور دورمیزی پتروشیمی اروند

۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۰۹

کاهش تولید محصولات پتروشیمی عربستان

۶ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۰۲

سید حسین میرافضلی

۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۲۶

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران پترشیمی اروند با اعضای اتحادیه چرم 

۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۵۳