پتروشیمی
 
تجهیز بیمارستان‌های ماهشهر با کمک پتروشیمی ‎ها

۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۰۳

عبدالرسول دشتی 

۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۳۵

روزهای پایانی سال و برکناری نیروهای پیمانکار

۱۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۳۹

علی هامونی

۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۵۱

پتروشیمی ارومیه در سال ۹۹ عرضه می‌شود

۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۰۷

پتروشیمی تندگویان از سال ۱۴۰۰ در زمره صنایع سبز

۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۰۷:۵۶

افزایش ۴۷درصدی سودآوری پتروشیمی شهید تندگویان

۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۵۱

امیرحسین بحرینی

۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ۰۷:۵۷

جواد گلی

۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ۰۷:۴۷