۰
plusresetminus
تاریخ انتشاردوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۰۷:۱۷
کد مطلب : ۱۲۸۷۵۶

برنامه درسی دوشنبه۲۱ مهر در مدرسه تلویزیونی

​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه برای امروز اعلام شد.
برنامه درسی دوشنبه۲۱ مهر در مدرسه تلویزیونی
  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز دوشنبه۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨  تا ٨:٣٠ طراحی ۱  رشته گرافیک پایه ۱۰ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار اتوکد جلسه ۴  مشترک رشته ها  تمامی پایه ها
ساعت ۹تا۹:۳۰ نازک دوزی (برش اولیه دامن) پایه ۱۰ شاخه  فنی وحرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵  حقوق ودستمزد پایه ۱۱رشته حسابداری شاخه فنی وحرفه ای
 ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ تاریخ هنر ایران رشته گرافیک پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١علوم تجربی و تفکر پایه اول
ساعت ١١ تا۱۱:۳۰بازی و ریاضی پایه دوم
 ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰بازی و ریاضی  پایه سوم
 ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰بازی و ریاضی پایه پنجم 
ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰بازی و ریاضی پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ریاضی- معرفی  عدد های علامت دار (فصل۲)  پایه هفتم
ساعت ١۵تا١۵:٣٠ریاضی حل نمونه سوال از فصل ۱و۲  پایه هشتم 
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی  مجموعه ها و احتمال  پایه نهم   
دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠  آموزش مجازی الگو های طراحی اموزش مجازی
متوسطه دوم  :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧عربی و زبان قرآنی یک  پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠عربی و زبان قرآنی دو پایه ۱۱ علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی و زبان قرآنی ۳  پایه ۱۲رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 
ساعت ٢٠تا٢:٢۵ریاضی ترکیب توابع پایه۱۲ رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠فیزیک سرعت لحظه ای پایه ۱۲ رشته علوم تجربی

شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی.
ساعت۱۵درس دین وزندگی۱پایه۱۰رشته  ریاضی و تجربی.
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن۸متوسطه دوره اول.
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما