۱
plusresetminus
تاریخ انتشارجمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۳
کد مطلب : ۱۵۲۱۷۵

آگهی مزایده فروش ضايعات سایت مخازن سبز

شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه در نظر دارد ضايعات صنعتی حاصل از اجراي پروژه خود را به صورت جارویی به فروش برساند

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما" شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه در نظر دارد ضايعات صنعتی حاصل از اجراي پروژه خود را به صورت جارویی به فروش برساند. لذا کلیه متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی واجد شرایط (طبق شرایط گفته شده در اسناد مزایده) می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس زیر مراجعه نمایند.
تاریخ دریافت اسناد مزایده:
مزایده گران می توانند از ابتدای وقت اداری روز شنبه مورخ 01/11/1401 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 03/11/1401 اسناد را دریافت نمایند.
محل دریافت اسناد مزایده:
دفتر امور پیمانهای مزایده گزار واقع در آدرسهای ذیل:
1- منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس- فاز 2 پتروشیمی سایت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه
2- تهران-شهرک غرب- بلوار دادمان-بین پاک نژاد و هرمزان- برج طوبی – طبقه 13
زمان و محل بازدید:
متقاضیان جهت بازدید از سایت می توانند با هماهنگی قبلی راس ساعت 11 صبح روزهای چهارشنبه مورخ 05/11/1401 به نشانی عسلویه – منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس- فاز 2 پتروشیمی – شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه مراجعه نمایند.
آخرین مهلت و محل تحویل پاکات مزایده :
مناقصه گران می بایست پاکات پیشنهاد قیمت خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 08/11/1401 به دفتر امور قراردادهای شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه در محل سایت یا دفتر تهران تحویل و رسید دریافت نمائید.
نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 
تضمین شرکت در مزایده به میزان 10 درصد قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی/ چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد (به حساب سپرده بانکی شماره 2643449792 نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی منطقه پارس کد 26430 به نام شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه) می باشد.
به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط و ناقص و یا پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کلیه هزینه های درج آگهی، کارشناسی و هزینه جمع آوری، تفکیک، بارگیری و حمل ضایعات و کلیه هزینه های گمرکی و سایر هزینه های جانبی (در صورت وجود) به عهده برنده مزایده می باشد.
شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با دفتر امور قراردادها به شماره تلفن 8-96667301-021 داخلی 5061 تماس حاصل نمایند.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

 ضرورت تشکیل کمیته رگولاتوری برای نظارت بر کیفیت قیر 
 دکتر مسعود اسفندیار/مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی