ارسال اين مطلب به دوستان

(( ۳ انتصاب در نفت مناطق مرکزی ایران )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی