ارسال اين مطلب به دوستان

(( راهکار تازه تجارت چند نوع نفت در خاورمیانه )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی