ارسال اين مطلب به دوستان

(( سهم دولت و شرکت نفت از درآمد نفتی؟ )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی