ارسال اين مطلب به دوستان

(( خودکفایی در تولید ۲ کاتالیست راهبردی پتروشیمی )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی