> ارسال اين مطلب به دوستان - صفحه اول روزنامه های امروز ۱۸ شهریور | نفت ما

ارسال اين مطلب به دوستان

(( صفحه اول روزنامه های امروز ۱۸ شهریور )) 
چرا بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده گاز جهان، «ساختمان استاندارد» ندارد؟
فاطمه هلیسائی/رییس روابط عمومی شرکت مهندسی  و توسعه گاز ایران
تقویت دیپلماسی انرژی اولویت امروز کشور
حشمت اله رضایی؛ کارشناس انرژی