ارسال اين مطلب به دوستان

(( تغییرات در مرزهای منطقه را تحمل نخواهیم کرد )) 
 ضرورت تشکیل کمیته رگولاتوری برای نظارت بر کیفیت قیر 
 دکتر مسعود اسفندیار/مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی