ارسال اين مطلب به دوستان

(( بازنشستگان نفتی مراقب سلامتی شان باشند! )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی