ارسال اين مطلب به دوستان

(( واگذاری ساخت 14 کاتالیست پرمصرف پتروشیمی‌ها به ایرانی‌ها )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی