ارسال اين مطلب به دوستان

(( مأموریت کشتی ساویز در دریای سرخ چه بود؟ )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی