ارسال اين مطلب به دوستان

(( ۵۴۰۰ متر لوله انتقال نفت گچساران سرقت شد )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی