ارسال اين مطلب به دوستان

(( وزیر نفت پیشین عربستان درگذشت )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی