ارسال اين مطلب به دوستان

(( تغییر در هیئت مدیره پتروشیمی اصفهان )) 
وقت عبور از بخاری‌های گازی
سیدحسین میرافضلی
کاربرد روانکارهای PFPE  در صنایع هوا فضا
علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد صنعت و بازار روانکار