ارسال اين مطلب به دوستان

(( افزایش ۴۲ درصدی قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی