ارسال اين مطلب به دوستان

((  هرگونه معامله و دریافت تضامین از بانک پاسارگاد و شرکت های تابعه ممنوع است ))