ارسال اين مطلب به دوستان

(( انفصال از خدمات دولتی مدیرعامل آب‌و برق خوزستان )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی