ارسال اين مطلب به دوستان

((  تقدیر رییس صندوق بازنشستگی نفت از دریانوردان شرکت ملی نفتکش  ))