ارسال اين مطلب به دوستان

(( اقتصاد ایران فلج شده است/سال ها زمان می برد تا اقتصاد ایران به مانند قطر و عربستان شود )) 
چشم انداز  استفاده از آمونیاک به عنوان سوخت دوستدار محیط زیست
ساسان طالب نژاد، دکترای مهندسی شیمی/کارشناس توسعه کسب و کار درحوزه پالایش و پتروشیمی