ارسال اين مطلب به دوستان

(( موزه بنزین خانه آبادان، نخستین موزه نفت )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی