ارسال اين مطلب به دوستان

(( پیام وزیر نفت برای روز زن )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی