ارسال اين مطلب به دوستان

(( عرضه های امروز در بورس انرژی چیست؟ )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی