ارسال اين مطلب به دوستان

(( رییس بانک مرکزی آمریکا خانه نشین شد )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی