ارسال اين مطلب به دوستان

(( افزایش کمک‌رفاهی سالانه مدت‌موقت‌های نفت )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی